Manual de Bibliotecología

Con varios autores 1.991

Manual de Fuentes de Información

1.957

Bibliografía Básica de Obras de Referencia de Artes e Letras para a Arxentina

1.969

Métodos para ensinar Biblioteconomía

1.969

As normas e conclusións de Medellín e a formación de bibliotecarios en América Latina

1.974

O Plan Bibliotecario a través dos Congresos e Reunións celebradas en América Latina.

1.974

Desenvolvemento do Plan Bibliotecario en América Latina.

1.975