A casa dos títeres

Os contos do Compay Grilo

Pardela amiga

Cantarelas

A primeira aventura

e Mitos e lendas da vella Grecia