INTRODUCIÓN

A través deste documento queremos informar ao usuario/a do tipo de datos almacenados nesta web e das condicións de uso.

DATOS RECOLLIDOS NESTA WEB

Esta web non se recolle ningún dato persoal, salvo que vostede se poña en contacto co propietario da web e facilite os seus datos.

Infórmase de que si son recollidos datos de conexión a través de cookies, que poden ser desactivadas polos usuarios. Tamén no acceso a esta web quedarán rexistradas as direccións IP. Unha dirección IP (Protocolo de Internet) é unha marca numérica atribuída a cada un dos dispositivos conectados a unha rede informática que usa o Protocolo de Internet. Esta marca numérica ten dúas funcións:

• Proporciona a dirección da localización do dispositivo

• Identifica a interfaz da rede

Esas direccións IP non poden identificar a identidade da persoa que está a utilizar ese dispositivo, só identifican o propio dispositivo que está conectado á rede, pero posto que os provedores de acceso a internet ou administradores de redes tamén poden identificar aos usuarios aos que se lles asignou unha dirección IP, a Axencia Española de Protección de Datos (AEDP) considéraas datos persoais. Por tanto, si vostede está a acceder desde o seu dispositivo a esta web, acepta esta condición.

¿QUEN É O RESPONSABLE DA WEB?

Identidade: Cátedra Iberoamericana.

Dirección: Facultad CC. Económicas- Despacho 114. Avda Burgo SN. 15782. Santiago de Compostela. 

Correo electrónico: catedra.iberoamericana@usc.es